Julgran - Fakta och information om Julgranar

Rödgran

Rödgran

Rödgranen, picea abies, är den klassiska julgranen i svenska hem. Fram till början av 2000-talet var rödgranen den helt dominerande julgranen men kungsgranen är den gran som är mest eftertraktad och populär nu mera.

Rödgranen kallas även svensk gran, klassisk julgran eller norsk gran. En rödgran kan bli hela 60 meter hög, 5 meter i omkrets och 400 år gammal.

Rödgranens kottar växer nedåt och granen brukar bära kottar efter omkring 40 år. De odlade rödgranarna får stå 6-10 år innan de avverkas för att bli julgranar.Nackdelar med rödgranen

Rödgran som julgran

Det finns ett par nackdelar med den klassiska rödgranen om den används till julgran. De orsaker till att familjer väljer bort en svensk rödgran till julen är:

  • En rödgran kan barra lätt om inte granen sköts rätt.
  • Rödgranarna är inte lika täta som kungsgranar och plastgranar

Fördelar med rödgranen

Att ha en rödgran inne som julgran är något av det mest traditionella svensken kan göra på julen. Det finns många orsaker till av använda den klassiska rödgranen som julgran såsom:

  • Rödgranarna kommer främst från svenska odlare
  • Rödgranen är billigare än alla andra julgranar
  • Det är bara julgranen som doftar riktig gran
  • Det är tradition att ha en julgran av rödgranstyp