Julgran - Fakta och information om Julgranar

Ädelgran

Ädelgran

Ädelgran är en benämning och en grupp julgranar som är extra täta och mer liknande den perfekta julgranen enligt Disney. Den vanliga julgranen, rödgranen, är inte lika tät som ädelgranarna. Gemensamt för ädelgranarna är att de har platta barr och dessutom kottar som pekar uppåt istället för nedåt.

De ädelgranar som används i Sverige är:Ädelgranar i världen

Ädelgranar i världen

Totalt i världen finns det över 40 olika barrträd som räknas till ädelgransfamiljen. Dessa granar finns på norra halvklotet men på vissa håll så långt ned som till Himalaya och Centralamerika.

Ädelgranen som julgran

I många länder utanför Sverige räknas ädelgranen till den riktiga julgranen. De första julgranarna som användes var ädelgranar i Tyskland och i vissa länder skulle aldrig en annan typ av julgran än ädelgran vara intressant.

Ädelgranen är av många den vackraste julgranen och det är tur eftersom granen i sig har ganska lågt kommeriellt värde då den inte är bra att göra virke, pappersmassa eller ved av. Ett problem med ädelgranen är ett den innehåller för mycket harts.