Julgran - Fakta och information om Julgranar

Klassiska julgranar

Klassiska julgranar

Vad som är en klassisk julgran beror på i vilken den av världen man befinner sig. Alla länder och område har sina egna klassiska julgranar eller julträd och nedan finner du en del av olika länders julgranar.

  • Australien - Montereytall eller plastgran
  • Kanada - Klassiska julgranar i Kanada kan vara blågran eller även plastgran nuförtiden
  • USA - Plastgranar är vanligast i USA och trängt undan den klassiska blågranen
  • Tyskland - Den klassiska julgranen i Tyskland är silvergranen
  • England - I England finns det inte en typ av klassisk julgran eftersom de ha både rödgranar, plastgranar, virginiagranar, tallar och kungsgranar.
  • Sverige - Den klassiska julgranen är rödgran men även plastgran och kungsgran förekommer frekvent
  • Norge - Den klassiska julgranen i Norge är norsk rödgran