Julgran - Fakta och information om Julgranar

Kaskadgran

Kaskadgran

Kaskadgranen, abies procera, är en ädelgran som tydliggörs i det engelska namnet, noble fir. Kaskadgranar kan även kallas red fir vilket inte ska blandas ihop med vår nordiska rödgran

Kakadgranar växer i västra Nordamerika och kan bli så höga som 100 meter vilket innebär att kaskadgranarna är de största ädelgranarna av alla. Omkretsen på en kaskadgran kan bli så mycket som 9 meter En kaskadgran kan växa på höjder upp till 1500 meter

Barren på kaskadgranar blir omkring 3 cm långa och kaskadgranens kottar kan bli mer är 2 decimeter långa och växer rakt upp.Användning av kaskadgranar

De mindre kaskadgranarna är mycket vackra och dekorativa som julgranar.

Virket från kaskadgranar används främst för pappersmassa eftersom kaskadgranen inte ger lika bra virke som t.ex. coloradogranen. Dock så kan kaskadgranen användas för vissa typer av konstruktioner och den stora fördelen är kaskadgranens storlek.