Julgran - Fakta och information om Julgranar

Kungsgran

Kungsgran

Kungsgran, aies nordmanniana, kallas också för nordmansgran. Kungsgranen finns i vilt tillstånd ibland annat Ryssland, Turkiet, Georgien och Azerbajdzjan.

Alla kungsgranar som används under en kort tid till julgran i Sverige är odlade enbart för detta ändamål. Kungsgranarna kommer främst från Danmark men även i Skåne odlas det kungsgranar.

Kungsgranen har barr som är upptill 4 cm långa och omkring 2 dm långa kottar vilka ha en vass spets, Det svenska namnet kungsgran kommer av att SLU, Sveriges LantbruksUniversitet, har skänkt kungafamiljen ett antal nordmannsgranar varje år sedan 1960 och därför har namnet kungsgran uppstått.Andel kungsgranar av julgranarna

Kungsgran som julgran

Kungsgranen är den vanligaste julgranen och ungefär ⅖ av julgranarna i de svenska hemmen är kungsgranar. Kungsgranarna som odlas får växa i 8 till 15 år beroende på vilken storlek som önskas för julgranen. Dessa granar klipps regelbundet för att de ska ha den perfekta koniska julgransformen.

Kungsgranen luktar en del citrus vilket kan få vissa personer att känna av allergiska reaktioner. Dessutom är de flesta kungsgranar hårt besprutade för att stå emot insektsangrepp.

Pris för en kungsgranar

Kungsgranarna brukar vara de dyraste granarna även om många tycker att de är de vackraste. Trots att kungsgranen är den vanligaste julgranen betingar den ett ganska högt pris. Normala år brukar priset för kungsgranen hamna på 400-700 kr